رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان گفت: وقف جدید به ارزش 400 میلیون ریال در لنجان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین صفری اظهار داشت: وقف جدیدی به ارزش 400 میلیون ریال جهت ساخت خانه عالم در روستای اشیان به ثبت رسید.

وی ادامه داد: این واقف نیک اندیش شش دانگ یک قطعه زمین را به مساحت 202 متر مربع در روستای اشیان به ارزش 400 میلیون ریال وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان گفت: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده این موقوفه برای ساخت خانه عالم در روستای اشیان وقف شده است.