بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی توزیع نمک با نام تجاری SONAX در اصفهان غیرمجاز است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، محصول نمک دریاچه ارومیه با نام تجاری SONAX، این محصول بدون مجوز بهداشتی و غیرمجاز است و عرضه تجاری آن تایید نمی شود.