هوای اصفهان برای سومین روز متوالی با شاخص کیفی هوای 42 در وضعیت پاک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: هوای اصفهان برای سمین روز متوالی  با میانگین شاخص کیفیت هوا AQI 42 در شرایط پاک قرار گرفت.

بابک صادقیان اظهار داشت: براساس اعلام این مرکز، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های خیابان پروین 50،خیابان رودکی و بزرگراه خرازی 48، چهارباغ خواجو 43، میدان احمد آباد41، خیابان استانداری 36،خیابان دانشگاه 25AQI ثبت شده است.