محمدرضا سیدحسینی بعد از گذشت بیش از چهار ماه است از استعفای جمالی نژاد با اکثریت آرا شهردار منتخب یزدی ها شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در  صد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور تمام اعضای شورا برگزار شد، محمدرضا سیدحسینی با کسب شش رأی موافق به عنوان شهردار منتخب یزد انتخاب و معرفی شد.

سیدحسینی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی راه و ساختمان است که پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در دولت یازدهم را به عهده داشت.

گفتنی است؛ بیش از چهار ماه است که بعد از استعفای جمالی نژاد از سمت شهرداری یزد ، دارالعباده با سرپرستی سیدعلی مشتاقیون اداره می شود.