سرپرست مرکز فنی و حرفه ای دهاقان گفت: در راستای ترویج فرهنگ مهارت آموزی دانش آموزان از کارگاههای مهارتی مرکزآموزش فنی و حرفه ای بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صادقی اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ مهارت آموزی و با هدف آشنایی بیشتر با محیط کار واقعی و حرفه های آموزشی، 25 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه کوثر از کارگاه های مهارتی مرکز بازدید نمودند.

وی این بازدیدها را فرصتی طلایی برای آشنایی مقدماتی دانش آموزان با انواع حرفه های آموزشی این مرکز دانست و افزود: با توجه به ضرورت مهارت آموزی و توانایی کافی برای ورود به بازار کار، این طرح زمینه ای برای هدایت دانش آموزان و جوانان به سمت مهارت آموزی و ارتقاء توانمندی آنان است.