رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در پی بارش و وزش باد با شاخص کیفی 39 در وضعیت پاک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بابک صادقیان بیان داشت: میانگین کیفیت هوای اصفهان براساس اعلام مرکز پایش در ایستگاه های مراقبت دائم  امروز بامیانگین 39 AQI پاک اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس هوای اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم استانداری 33 ، چهارباغ خواجو 34 ، میدان احمد آباد 36 ، خیابان های پروین و رودکی 44 پاک همچنین در دانشگاه اصفهان 54AQI پاک و بزرگراه خرازی با 55 AQI سالم گزارش شده است.