رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از انجام عملیات زیباسازی آرک ها و پایه های پل عابر پیاده میدان آزادی در آستانه فرا رسیدن سال نو خبر داد و گفت: با هدف ایجاد فضای مناسب بصری با الهام گرفتن از هنر ناب ایرانی و بااستفاده از هنر تذهیب و نگاری چهره ای متفاوت را در میدان اصلی سطح بوجود آوریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شرمین شریفی اظهار داشت: یکی از رسالت های این سازمان بحث آماده سازی و فضای سازی سطح شهر متناسب به مناسبت های مختلف در طول سال است.

 رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج بیان کرد: زیباسازی و رنگ آمیزی میادین و جداول سطح شهر از جمله اقداماتی است که این سازمان در آستانه سال نو در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود:  میدان آزادی سنندج  بعنوان میدان اصلی  سطح شهر هر ساله در آستانه سال نو بصورت ویژه نورپردازی و رنگ آمیزی می شود.

شریفی از آغاز عملیات زیباسازی آرک ها و پایه های پل عابر پیاده میدان آزادی خبر داد و گفت: با هدف ایجاد فضای مناسب بصری با  الهام گرفتن از هنر ناب ایرانی و با استفاده از هنر تذهیب و نگارگری چهره ای متفاوت را در میدان اصلی سطح بوجود آوریم.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از شهروندان درخواست نمود: در آستانه سال نو و حضور مسافران و گردشگران در ایام نوروز از الصاق ونصب هرگونه برچسب تبلیغاتی بر روی جداره اصلی معابر سطح شهر بویژه پایه های پل عابر پیاده میدان آزادی خودداری کنند.