بازیکن اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال کشور دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بازیکن اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور دعوت شد.

حمید شاندیزی، سرمربی این تیم ، مسعود یوسف از اصفهان را به همراه 20 بازیکن دیگر به این اردو دعوت کرد.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال کشور از یکشنبه 12 اسفند به مدت سه روز در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.