افزایش 22 درصدی میانگین نرخ بلیت اتوبوس از 20 فروردین ماه 98 در اصفهان اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، میانگین نرخ بلیت اتوبوس در اصفهان با توجه به مصوبه شورای شهر ۲۲ درصد افزایش یافت.

لایحه پیشنهاد تعیین بهای بلیت خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد برای سال 98 با قید یک فوریت مصوب شده در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر در صحن علنی شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز بررسی شد.

بر این اساس شهرداری اصفهان پیشنهاد افزایش میانگین 22 درصد نرخ بلیت اتوبوس را پیشنهاد داد که با توجه به موافقت اعضای شورای شهر این لایحه به تصویب رسید.

گفتنی است، افزایش 22 درصدی نرخ بلیت اتوبوس از ۲۰ فروردین ماه سال آینده در اصفهان اجرایی می شود.