مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت:خروجی سد زاینده رود از بامداد امروز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود چیتیان با اشاره به کاهش خروجی سد زاینده رود از بامداد امروز بیان داشت: در حال حاضر ورودی آب سد 30مترمکعب برثانیه است.

وی ادامه داد: از امروز آب از سد زاینده رود تنها به منظور تامین آب آشامیدنی خارج می شود.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود با بیان اینکه بارش های اخیر بیشتر به صورت برف بوده و تاکنون تاثیری به عنوان روان آب نداشته است گفت: بارش‌ها در ایستگاه شاخص چلگرد تاکنون ‌هزار و 200میلیمتر ثبت شده است.

گفتنی است؛  بر اساس تصمیمی که با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان استان اصفهان گرفته شده بود، از بامداد 8 بهمن ماه خروجی آب از سد زاینده رود به مدت 20روز برای مصرف کشاورزان افزایش یافته بود.