مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مرگ مردی ۴۰ساله در اثر گاز گرفتگی در خیابان امام خمینی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین گفت: مردی  ۴۰ساله در خیابان امام خمینی اصفهان بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داد.

وی افزود: صبح امروز مردی 40 ساله درخیابان امام خمینی  اصفهان براثر انتشار گاز منوکسید کربن از ذغال برای گرم کردن اتاق  جان خود را از دست داد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهانگفت:علت این حادثه گازگرفتگی استفاده از وسایلگرمایشی غیراستاندارد اعلام شده است.