مدیر مطالعات پایه منابع آب خبر از کاهش میزان بارش برف در گلستان داد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ،  برف در مناطق کوهستانی گلستان 88 درصد کاهش یافت.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گفت: سال گذشته میزان بارش ثبت شده برف در آذر ماه در ایستگاه برف سنجی درازنو معادل 76 سانتی متر بوده که این مقدار در دوره مشابه سال جاری، حدود 88 درصد کاهش داشته است.