مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ازکشف 460 کیلوگرم چای شکسته خارجی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی  گفت: محموله 460 کیلوگرمی چای شکسته خارجی به ظن قاچاق در اصفهان کشف وجمع آوری شد.

وی ادامه داد: در بازرسی کارشناسان مبارزه با قاچاق کالای این مدیریت از انبار تخلیه بار در اصفهان 460کیلوگرم چای شکسته خارجی به ظن قاچاق کشف و توقیف شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ارزش  محموله چای شکسته خارجی  را 322 میلیون ریال بیان کرد و گفت: پرونده تخلف این انبار برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد.