روز گذشته اقدام به موقع تیم های در مانی بیمارستان های شهید صیاد شیرازی گرگان و آل جلیل آق قلا و هماهنگی واحد مامایی معاونت درمان مادر باردار ۲۸ساله با بارداری ۷ماهه از مرگ حتمی نجات یافت .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، دکتر فاضل رییس دانشگاه در این باره گفت : بیمار در اثر تصادف در آق قلا دچار صدمات شدید بدنی و خونریزی داخلی شده بود که بلافاصله پس از انتقال از بیمارستان آل جلیل آق قلا به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان توسط دکتر مزیدی و دکتر احمدی متخصصین محترم زنان تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از کنترل خونریزی داخلی که بدلیل پارگی شدید طحال ایجاد شده بود سایر اقدامات درمانی برای وی انجام شد.

وی افزود : خوشبختانه در حال  حاضر حال عمومی بیمار خوب و در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت است.

رییس دانشگاه ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی شهروندان از تیم درمانی بیمارستان های صیاد شیرازی گرگان و آل جلیل آق قلا در انتقال به موقع و هماهنگی های موثر معاونت درمان که باعث نجات جان این مادر باردار شدند قدر دانی کرد .