همایش اخلاق حرفه ای در گزینش با حضور 28 نفر از استانهای تهران ،اصفهان ،سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضویی ،یزد و لرستان طی دو روز در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نماینده گزینش صنعت آب و فاضلاب کشور در آبفا اصفهان گفت:همایش اخلاق حرفه ای در گزینش با حضور 28 نفر از استانهای تهران ،اصفهان ،سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضویی ،یزد و لرستان طی دو روز در اصفهان برگزار شد.

مرتضی مهاجری با بیان اینکه در این دوره آموزشی، به تشریح اخلاق در گزینش پرداخته شد تصریح کرد: در دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در گزینش، ده فرمان حضرت موسی برگرفته از سوره انعام در آیات 151،  152  و 153 مورد آموزش قرار گرفت.

وی رعایت مسائل اخلاقی در گزینش را  بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطر نشان ساخت: گزینشگران باید به دور از نگاه سلیقه ای سعی در انتخاب و تایید افراد نمایند چراکه بسیاری از افراد جدای از معایب دارای محاسنی هم هستند که باید مدنظر قرار گیرد.

همایش آبفا اصفهان

نماینده گزینش صنعت آب و فاضلاب کشور در آبفا اصفهان افزود: اخلاق در گزینش تاکید بر  اعمال قانون در  انجام فعالیت ها دارد  این در حالیست که رعایت اخلاق در کار مستلزم اجرای  سیستم  تشویق و تنبیه است تا در نهایت وظایف بهتر و صحیح تر انجام شود.

مهاجری پرداختن به نگاه سلیقه ای را بسیار مخرب برشمرد و اظهار داشت:اگر به مسائل پیرامون نگاه سلیقه ای داشتیم و این موضوع باعث شد تا حقی ضایع شود در برابر خداوند متعال باید پاسخگو بود پس باید به دور ازغرض ورزی اخلاق در گزینش را رعایت نمائیم.