مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت:انبار نگهداری غیرمجاز کپسول درمان کبد در اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی بیان داشت: کارشناسان مبارزه با قاچاق کالا در بازرسی این واحد صنفی متخلف 94هزار عدد کپسول روناکارا برای درمان کبد چرب کشف وتوقیف کردند.

وی ارزش این محموله دارویی را یک میلیارد ریال بیان کرد و افزود: پرونده تخلف مالک این انبار به مراجع قانونی ارسال شد.