مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: انبار لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی بیان داشت: انبار ذخیره 500 قلم لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان کشف شد.

وی ادامه داد: کارشناسان این مدیریت در بازرسی از این انبار 500 قلم لوازم آرایشی خارجی ازجمله پنکک بدون مجوز بهداشتی در اصفهان کشف و توقیف کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ارزش این محموله قاچاق را 150 میلیون ریال بیان کرد و افزود: پرونده این واحد متخلف به مراجع قانونی تحویل شد.