پاییز امسال 4 تن محصول کتیرا از مراتع روستای کلهرود در شهرستان شاهین شهر و میمه برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عضو شورای اسلامی روستای کلهرود گفت: امسال کشاورزان 4 تن کتیرا  از مراتع در شهرستان شاهین شهرو میمه برداشت کردند.

هادی سلیمان زاده اظهار داشت: پاییز امسال 4 تن محصول کتیرا از مراتع روستای کلهرود در شهرستان شاهین شهر و میمه برداشت شد.

وی ادامه داد: با صدور مجوز منابع طبیعی و محیط زیست امسال کشاورزان کلهرودی از هزار و 800 هکتار مراتع این روستا 4 تن کتیرا برداشت کردند .

گفتنی است؛ کتیرا صمغ گیاه گون است که در کوهستان های اصفهان می روید و برای تولید مواد آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.