مدیر آبفا برخوار گفت: امسال با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخوار برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد رضا مهرجو  بیان داشت: در نیمه اول سال جاری با اجرای دو خط انتقال تامین پایدار آب شرب شهرهای حبیب آباد، شاپور آباد، دولت آباد و دستگرد در تمام روزهای سال محقق گردید.

وی افزود: در چند سال اخیر مردم  شهرستان برخوار در فصل گرم با چالش هایی پیرامون دسترسی پایدار به آب شرب  مواجه بودند که در سال جاری با اجرای دو خط انتقال  هر کدام به طول 2.7 و 3.5 کیلومتر مشکل تامین پایدار آب شرب این منطقه برطرف شد.

مهرجو به ضرورت اجرای خط انتقال آب به شهرستان برخوار پرداخت وتصریح کرد:بخش های شمالی شهرهای دولت آباد و شاپورآباد در انتهای خط آبرسانی به این شهرستان قراردارند به همین دلیل ساکنان این مناطق در برخی مقاطع سال بعضا با مشکل افت فشار مواجه بودند  که در سال جاری  با اجرا دو خط انتقال به این شهرها مشکل عدم دسترسی پایدار به آب شرب در این مناطق رفع شد.

وی با اشاره به چگونگی تامین آب شرب شهرستان برخوار افزود: این شهرستان با جمعیتی  بالغ بر152 هزارنفر تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارد همچنین دارای6 حلقه چاه آب می باشد که در سالهای اخیر به دلیل افت سطح  آبهای زیرمینی، آبدهی این چاهها بسیار کاهش یافته به گونه ای که آبدهی یکی از چاهها از 50 لیتر در ثانیه به 18 لیترکاهش یافته است.

آبفا برخوار

وی با بیان اینکه برای گذر از بحران کم آبی در تابستان ، 21 حلقه چاه آب کشاورزی شناسایی شد و اظهارداشت:در فصل تابستان برای غلبه بر تبعات ناشی از خشک سالی علاوه بر شناسایی چاههای کشاورزی که از لحاظ کیفی ،شیمیایی قابل استفاده در بخش شرب بودند نیز 6 حلقه از چاههای شهرداری به شبکه توزیع متصل شد.

مدیر آبفا برخوار کاهش مصرف سرانه آب و هدررفت آب را یکی از راههای مدیریت مصرف برشمرد و اعلام کرد:هم اکنون میانگین مصرف سرانه آب در شهرستان برخوار حدود 146 لیتر در شبانه روز است که تلاش ها درصدد کاهش این رقم می باشد این درحالیست سعی شده با اصلاح شبکه های فرسوده ، هدر رفت آب نیز کاهش یابد در این زمینه در سال جاری بیش از 7 کیلومتر اصلاح شبکه فرسوده  و بیش از هزار مورد اصلاح انشعابات  در دستورکار قرارگرفت .

وی اجرای توزیع عادلانه آب را ضروری برشمرد و خاطرنشان ساخت:برای اینکه بتوانیم آب را عادلانه بین مشترکین توزیع کنیم 90 درصد شبکه  توزیع آب بوسیله سیستم تله متری کنترل می شود و بصورت آنلاین شبکه آب رصد می گردد همچنین 9 تابلو فشارسنج و 6 دستگاه فشار سنج  در نقاط مختلف شهرستان نصب گردید تا آب بصورت عادلانه میام مشترکین توزیع شود.

مهرجو در ادامه به اجرای بیش از 42.5 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرستان برخوار پرداخت و تصریح کرد: درسال گذشته بیش از 42.5 کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح 5شهر ،همانند دولت آباد،خوروزق، دستگرد، شاپورآباد و حبیب آباد اجرا گردید.

وی افزود: اجرای شبکه فاضلاب شهرستان برخوار تاکنون هزینه ایی بالغ بر 16.5 میلیارد تومان در برداشته است این درحالیست که  87درصد شبکه فاضلاب شهرخوروزق و 65 درصد شبکه فاضلاب شهر دولت آباد اجرا شد

مدیر آبفا برخوار گفت: تاکنون 18 هزار انشعاب فاضلاب در شهرستان برخوار واگذارشد و در سال جاری بمنظور اینکه مردم بیشتری تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار گیرند بصورت قسطی انشعابات واگذار شد و این امر استقبال قابل توجه مشترکین را به همراه داشت.