مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف انبار دستگاه بخور سرد و ست سرم قاچاق در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت: انبار نگهداری دستگاه بخور سرد و ست سرم قاچاق در اصفهان کشف شد.

وی افزود : بازرسان مبارزه با قاچاق کالا در مدیریت اصناف با همکاری ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از واحد صنفی انباری در اصفهان، 96 دستگاه بخور سرد و 20 هزار ست سرم قاچاق کشف و جمع آوری کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ارزش این محموله قاچاق را یک میلیارد و 335 میلیون ریال بیان کرد وگفت: مالک متخلف این انبار به مراجع قضایی معرفی شد.