مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف انبار تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت: انبار تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق در اصفهان کشف شد.

وی افزود: بازرسان مبارزه با قاچاق کالا این مدیریت ازاین واحد صنفی انبار تخلیه 34 هزار دستگاه تجهیزات پزشکی شامل برانو وآنژیوکت قاچاق کشف و جمع آوری کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ارزش تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق کشف شده را یک میلیارد و 360 میلیون ریال اعلام کردو افزود: پرونده این واحد متخلف برای رسیدگی به مراجع قانونی تحویل شد.