مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان ازلغو مجوز 4 کاریابی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میرهادی گفت: مجوز 4 کاریابی در شهرستانهای نجف آباد، اصفهان و خور و بیابانک لغو امتیاز شد.

وی ادامه داد: با توجه به تبصره ماده 32 قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاور شغلی بدون داشتن پروانه کار و با استناد به مصوبه 6 تیرماه هیأت ماده 9 استان اصفهان، مجوز فعالیت 4 کاریابی در شهرستانهای اصفهان لغو شد.