پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بر اساس اعلام روابط  عمومی  فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پروازهای ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 7136 / هواپیمایی کیش ایر / کیش - رشت / ساعت ورود 08:15

پرواز شمارۀ 3331 / هواپیمایی ایران ایر / تهران - رشت / ساعت ورود 8:15

پرواز شمارۀ 646 / هواپیمایی آسمان / بندرعباس - رشت / ساعت ورود 11:00

پرواز شمارۀ 3451 / هواپیمایی ایران ایر / اصفهان - رشت / ساعت ورود 13:00

پرواز شمارۀ 904 / هواپیمایی ایرتور / مشهد - رشت / ساعت ورود 13:45

پرواز شمارۀ 7186 / هواپیمایی کیش ایر / مشهد - رشت / ساعت ورود 12:45

پرواز شمارۀ 3333 / هواپیمایی ایران ایر / تهران - رشت / ساعت ورود 17:15

پرواز شمارۀ 844 / هواپیمایی آسمان / تهران - رشت / ساعت ورود 18:40

پروازهای خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 7187 / هواپیمایی کیش ایر / رشت - مشهد / ساعت خروج 9:00

پرواز شمارۀ 3450 / هواپیمایی ایران ایر/ رشت - اصفهان / ساعت خروج 08:50 

پرواز شمارۀ 647 / هواپیمایی آسمان / رشت – بندرعباس / ساعت خروج 11:45

پرواز شمارۀ 3330 / هواپیمایی ایران ایر / رشت -  تهران / ساعت خروج 13:35

پرواز شماره 905 / هواپیمایی ایرتور / رشت - مشهد / ساعت خروج 14:45

پرواز شمارۀ 7137 / هواپیمایی کیش ایر / رشت – کیش / ساعت خروج 13:45

پرواز شمارۀ 3332 / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج 17:55

پرواز شمارۀ 845 / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج 19:10