دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان از راه اندازی کشیک شبانه امور قضایی نخستین‌بار در استان اصفهان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان حسن رحیمی با اشاره به راه اندازی کشیک شبانه قضایی گفت: این واحد کشیک، امور قضایی مسائلی که خارج از وقت و به صورت ۲۴ ساعته خدمات قضایی ارائه می کند.

 وی  افزود: وظیفه اصلی دادسرای عمومی و انقلاب، انجام تحقیق جرایم است و غالباً پرونده‌های کیفری از دادسرا آغاز و آن‌ها که محکومیت قطعی گرفتند ، به پایان می‌رسد.

رحیمی اظهار داشت: دادسرای عمومی و انقلاب، وظایف دیگری از جمله سرپرستی اموال بلاصاحب و سرپرستی و نظارت بر اموال افراد فاقد ولی خاص، تصدی واحد سه جلد کیفری افراد، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر زندان‌ها و زندانیان و ضابطان، نظارت بر فضای مجازی، دفاع از حقوق عامه و واحد مددکاری که متولی امور مربوط به مداخلات اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت است را برعهده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت:  دادسرای استان اصفهان شامل  10 مجتمع قضایی است که 22 شعبه بازپرسی و 31 شعبه دادیاری با 12 دادیار اظهار نظر دارد.