با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور طرح ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب در سامانه خدمات غیر حضوری 1522 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان آغازشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهروندان اصفهانی می توانند از این پس  با تماس با سامانه تلفنی 1522 نسبت به ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب اقدام کنند.

پس از ثبت درخواست شهروندان، یک بسته لوازم کاهنده شامل سردوش و پرلاتور یا آبفشان تحویل شهروندان می شود که می تواند میزان مصرف هر خانواده را کاهش دهد.

لوازم کاهنده اب

هزینه این بسته لوازم کاهنده با باز پرداخت یکساله بر روی قبوض آب مشترکین تقسیط می شود.

این در حالیست که در شرایط کنونی که منابع آبی بسیار محدود است می طلبد علاوه بر ترغیب شهروندان به استفاده از لوازم کاهنده مصرف، باید نگرش آنان را نسبت به مصرف آب عوض کرد تا صرفه جویی را سرلوحه کار خویش قرار دهند.