مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از تعطیلی رستوران متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  جواد محمدی فشارکی  با اشاره به تعطیلی رستورانی متخلف گفت: در بازرسی ماموران نظارت اصناف از این واحد صنفی متخلف بیش از 150 کیلوگرم گوشت فاسد کشف وجمع آوری شد.

وی افزود: پرونده این واحد متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.