موج
کدخبر : ۳۶۱۱۹۴ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-361194

نتایج پژوهش مرکز آمار ایران در مورد فعالیت روزانه ایرانیان ( قسمت دوم) :

مرکز آمار ایران چندی قبل؛ گزارشی را منتشر کرده که به رفتارایرانیان در طول روز می پردازد. از علاقه آنها به یادگیری یا تفریح و ورزش و انجام کارهای خانه و.... در بخش نخست این گزارش ، اشاره ای داشتیم به کلیات این پژوهش و علاقمندی های روزانه ایرانیان. قسمت دوم این گزارش بیشتر به علاقمندی های دانش آموزان، بیکاران و متاهلان و مجردها پرداخته که درنوع خود می تواند الگویی باشد برای جامعه شناسان و روانشاسان کشورمان.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج؛ چندی قبل مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرد که در آن به شیوه وقت گذرانی و اوقات فراغت ایرانیان اشاره شده بود. در قسمت اول این گزارش گفته شد که فعالیت های داوطلبانه در نزد ایرانیان کمترین وقت را از آنها می گیرد و استراحت و اوقات فراغت و فعالیت های خودمراقبتی بیشترین زمان شهروندان ایرانی را در طول روز به خود اختصاص می دهد. به عبارتی براساس این پژوهش متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت های "رسیدگی و خود مراقبتی" شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های بهداشتی – پزشکی، سفر مرتبط با فعالیت های رسیدگی و خودمراقبتی و ... با ۱۱ ساعت و ۴۲ دقیقه است.

همچنین براساس آنچه که در قسمت اول گزارش مرکز آمار ایران به آن اشاره شد، بعد از رسیدگی و خودمراقبتی به نظر می رسد ایرانیان بیشتر از هر چیز به تفریح و سرگرمی و سرک کشیدن در فضای خبری و بخصوص فضا مجازی علاقمند. نتایج پژوهش اخیر نیز موید همین نکته است، اینکه فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی (شامل بازدید از رویدادهای/ مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر های  مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و ...) با ۴ ساعت و ۱۳دقیقه؛ بعد از خودمراقبتی بیشترین زمان را در فعالیت های روزانه و زندگی مردم کشورمان به خود اختصاص می دهند.

اما ادامه این گزارش نیز که بیشتر مربوط به مقایسه شیوه های گذران اوقات فراغت بین بیکاران و شاغلان است، نیز دارای نکاتی خواندنی فراوانی است که می تواند جالب توجه باشد. مقایسه الگوی گذران وقت بین شاغلین و بیکاران گویای این مطلب است که بیکاران نسبت به شاغلان در یک شبانه روز وقت بیشتری را به فعالیت "فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی" ، " خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده" ، "ر سیدگی و خود مراقبتی" ، "معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی" و "یادگیری" اختصاص می دهند.

بیکار، خانه دار، محصل!

برای جمعیت بیکار نیز بعد از گروه فعالیت "رسیدگی و خود مراقبتی" گروه فعالیت، "فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی" با ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه و "خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده" با ۲ ساعت و ۱ دقیقه بیشترین و " کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد " با ۲ دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

اما یکی از گروه هایی که در بیرون از خانه شاغل نیستند زنان خانه دارد هستند. در این گروه یعنی در بین جمعیت غیرفعال، خانه داران بعد از گروه فعالیت "رسیدگی و خود مراقبتی"، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز را به گروه فعالیت، "خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده" با ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه و" فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی" با ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه و کمترین زمان صرف شده در شبانه روز را به یادگیری با ۱ دقیقه اختصاص داده اند.

محصلان و دانش آموزان نیز یکی دیگر از گروه‌هایی بوده اند که در این پژوهش به آنها نگاه ویژه ای شده است تا مشخص شود که این قشر اوقات فراغتشان را چگونه سپری می کنند. بر این اساس، برای جمعیت محصل نیز بعد از گروه فعالیت "رسیدگی و خود مراقبتی" گروه فعالیت، " فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی" با ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه و "یادگیری"با ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه بیشترین و کمترین زمان صرف شده مربوط به "اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد" با ۱ دقیقه بوده است.

بیشتر بخوانید:

مردم ایران حدود نیمی از روز خود را صرف رسیدگی به خود می کنند! / امور داوطلبانه بدون مزد پایین ترین سهم را در فعالیت های روزانه ایرانیان دارد!

مقایسه الگوی گذران وقت بین شاغلان و بیکاران گویای این مطلب است که بیکاران نسبت به شاغلان در یک شبانه روز وقت بیشتری را به فعالیت "خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار " ، "فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی" ، " یادگیری " و " معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ورسوم دینی " ، " ر سیدگی و خود مراقبتی "  و خانواده اختصاص می دهند.

بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد ۱۵ ساله و بیشتر گویای آن است که، بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعالیت " ، " رسیدگی وخود مراقبتی" به گروه فعالیت " فرهنگ، فراغت، ر سانه های گروهی، تمرینهای ورز شی " با ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه ، فعالیت " خدمات خانگی بدون مزد " با ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و " اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد" با ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه بوده است. 

افراد بی سواد بعد از گروه فعالیت " رسیدگی و خود مراقبتی" نیز بیشترین زمان خود در یک شبانه روز را صرف فعالیت " فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی" با ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه،  "خدمات خانگی بدون مزد "،  با ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه و "معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی" با ۲ ساعت و ۶ دقیقه کرده است. 

مقایسه الگوی گذران وقت در بین افراد باسواد و بی سواد نشان می دهد که در بین فعالیتهای نه گانه گذران وقت، افراد با سواد با ۲ ساعت و ۶ دقیقه به " اشتغال و فعالیتهای مرتبط برای مزد " ۱۱ دقیقه به "یادگیری" و در فعالیت "خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده"، در یک شبانه روز ۸ دقیقه زمان بیشتری نسبت به افراد بی سواد صرف می کنند. 

همچنین شیوه فعالیت های گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیر تعطیل نشان می دهد، در روزهای تعطیل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در مناطق شهری ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه نسبت به روزهای غیر تعطیل زمان کمتری را به "اشتغال و فعالیتهای  مرتبط برای مزد"، اختصاص می دهند. ولی برای سایر فعالیت ها از جمله "فرهنگ، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " ۲۳ دقیقه ، " معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی " ۲۵ دقیقه زمان بیشتری را نسبت به روزهای غیر تعطیل اختصاص داده اند.

متاهلین و مجردها 

نتایج طرح نشان می دهد افراد متاهل بعد از فعالیت "خدمات خانگی بدون مزد" بیشترین وقت خود را صرف "فرهنگ، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " با ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه و خدمات " برای اعضای خانوار و خانواده" با ۳ و ۱۴ دقیقه  کرده اند.

همچنین افراد بی همسر بر اثر فوت همسر، بعد از فعالیت " رسیدگی و خودد مراقبتی" بیشترین وقت خود را به سه فعالیت "خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده " با ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه؛ "فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " با ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه و" معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و ر سوم دینی "با ۲ ساعت ۱۶ دقیقه اختصاص داده اند. 

در این میان افراد بی همسر بر اثر طلاق نیز، همانند افراد دارای همسر بیشترین وقت خود را به سه فعالیت "خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده " با ۳ ساعت؛ "فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " اختصاص می دهند.

افراد هرگز ازدواج نکرده نیز در این میان بیشترین زمان را در یک شبانه روز پس از فعالیتهای" رسیدگی و خود مراقبتی" بیشترین وقت خود را به فعالیت های گروه"فرهنگ، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " با ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه و" اشتغال و فعالیتهای مرتبط" با ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه اختصاص داده اند. 

از سویی مقایسه الگوی گذران وقت افراد دارای همسر و افراد هرگز ازدواج نکرده در فصل تابستان نشان می دهد که افراد ازدواج نکرده نسبت به افراد دارای همسر حدود ۴۰ دقیقه زمان بیشتری صرف یادگیری و همچنین به طور متوسط ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه به فعالیت"فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " وقت بیشتری صرف می کنند.در حالیکه در مقابل، متاهلین نسبت به افراد هرگز ازدواج نکرده، ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه زمان بیشتری را صرف فعالیت خدمات خانگی بدون مزد  و همچنین ۱۳دقیقه به فعالیت معاشرت و ۳۲ دقیقه به فعالیت اشتغال وقت بیشتری در یک شبانه روز اختصاص داده اند.

از سویی بر اساس این پژوهش متوسط زمان سپری شده در یک شبانه روز در فضای مجازی توسط جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۲ دقیقه بوده است که بیشترین زمان صرف شده در گروههای فعالیت گذران وقت مربوط به گروه "فرهنگ، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " با ۳۴ دقیقه بوده است. ضمن آنکه ۳۴ درصد افرادی که فعالیت "فرهنگ، رسانه های گروهی، تمرینهای ورزشی " را انجام داده اند اعلام کرده اند که از فضای مجازی برای انجام آن استفاده کرده اند.

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها