اسامی نفرات برتر گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آزمون سراسری سال ۹۸ در پنج گروه آزمایشی در روزهای 13 و 14 تیر برگزار شد.

اسامی نفرات برتر هر کدام از گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی و همچنین اسامی 3 نفر برتر هر یک از گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجه اعلام شد.

چگونه در سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کنیم

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری ۹۸به شرح ذیل است:

*نفرات برتر گروه علوم ریاضی و فنی

نفر اول علیرضا صفایی راد اهواز، نفر دوم محمد صادق مجیدی تهران ، نفر سوم دانا افاضلی تهران

*نفرات برتر گروه تجربی

نفر اول ایزدمهر احمدی نژاد تهران، نفر دوم محسن راستکار تبریز ، نفر سوم فرهنگ امینی شیراز

*نفرات برتر گروه انسانی

نفر اول فاطمه شبخیز لار ، نفر دوم مریم اسماعیلی تهران، نفر سوم امین ایمانپور تبریز

*نفرات برتر گروه هنر

نفر اول سارا سادات کریمی تهران ، نفر دوم صبا محمدی مفرح تهران  و نفر سوم پریا سینائیان تهران

*نفرات برتر گروه زبان

نفر اول صالح شاملو احمدی تهران ، نفر دوم امیرشایان چادگانی پور اصفهان ، نفر سوم شهریار فیروز آبادی تهران