اوقات شرعی به افق تهران چهارشنبه 5 تیر 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران چهارشنبه 5 تیر 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:03 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:50 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:07 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:24 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:45 دقیقه

نیمه شب  ساعت 00:14 دقیقه