ماجرای رسوایی فروش تقلبی یعنی همان فروختن برنج پاکستانی به نرخ برنج ایرانی در فروشگاه های شهروند را همگان می دانند. اکنون سوال پیش می آید که با چه اعتمادی دیگر می شود از شهروند خرید کرد؟

به گزارش خبرگزاری موج، دفاع نیم بند سعید سریع القلم، مدیرعامل شهروند که عنوان کرده بود شرکت تولیدکننده برنج کلاه سر شهروند گذاشته، آنقدر عجولانه و غیرکارشناسی است که نشان می دهد مدیران این فروشگاه شهروند تعهدات خود درباره کنترل اصالت کالا را از یاد برده اند.

نکته جالب اینجاست که برخی از اعضای شورای شهر تهران که در لیست امید قول داده بودند پیگیر مطالبات شهروندان شده و منافع آنها را بر همه چیز ارجح بدانند، در اقدامی سوال برانگیز به دفاع تمام قد از سریع القلم و فروشگاه شهروند پرداخته و می گویند همین که نرخ فروش کالای تقلبی به سطح پایینی تنزل کرده، کافی است.

در این راستا حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در بازدید از فروشگاه های شهروند در سطح شهر ری پیگیر حواشی اخیر مربوط به "توزیع برنج" شده است.

خلیل آبادی در این زمینه گفت: سلامت شهروندان و اعتماد آنان برای ما نمایندگان دارای بیشترین درجه اهمیت است و لذا چنین موضوعاتی را با حساسیت فراوانی پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس توضیحات مدیر عامل شرکت شهروند، قصور از سوی شرکت تولید کننده بوده که البته این شرکت برندی معروف بوده و تعجب همگان را نیز در برداشته است اما با این وجود شرکت شهروند بر اساس دستور تعزیرات به سرعت این برنج ها را جمع آوری کرده و با قیمتی که تعزیرات عنوان داشته به فروش می رساند.

وی از سودجویی و سوءاستفاده برخی شرکت ها در تقلب کالای مصرفی یاد کرده و گفت: باید نظارت در این امر بیشتر شود و همانگونه که مشاهده شد در کمترین زمان ممکن با برند متخلف برخورد کرده اند.

گفتنی است رسوایی اخیر فروشگاه شهروند در تقلب در کالای خوراکی باعث شده است تا بسیاری از مردم با بدگمانی نسبت به اصالت کالاهای فروشگاه شهروند مواجه شوند. سازمان تعزیرات حکومتی هم با جریمه فروشگاه شهروند به دلیل تقلب در فروش کالا نشان داد اصالت کالاهای توزیعی در مجموعه فروشگاه های شهروند با علامت سوال جدی روبروست.