به گزارش خبرنگار موج شهردار تهران پیروز حناچی با اشاره به اینکه هدف مشترک شورا و شهرداری موضوع مترو است ؛گفت:زیر ساخت های عظیم مترو اماده شده است و تلاش ما این است که با تکمیل خطوط مترو از ٢ میلیون به ٧ میلیون مسافر برسی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، شهردار تهران پیروز حناچی با اشاره به اینکه هدف مشترک شورا و شهرداری موضوع مترو است ؛گفت: زیر ساخت های عظیم مترو آماده شده است و تلاش ما این است که با تکمیل خطوط مترو از ٢ میلیون به ٧ میلیون مسافر برسیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به ٢٠٠ واگن مترو احتیاج داریم گفت: موضوع مترو موضوع حاکمیتی است و تجهیزات سیگنالینگ خط در پسا برجام خریده شد و نصب تجهیزات بعد برجام در دوران تحریم انجام شده است.

به گفته شهردار تهران می توان با خودباروی شرایط تحریم را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.