پنجمین نشست شورای هماهنگی کارگروه و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار(موضوع بند ت ماده 80 برنامه ششم) ، عصرامروز در محل وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی آغاز شد .

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، پنجمین نشست شورای هماهنگی کارگروه و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار( موضوع بند ت ماده 80 برنامه ششم ) ، امروزسه شنبه 23 بهمن با حضور"معصومه ابتکار " معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، "محمد شریعتمداری " وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی و معاونان وزیر، رییس سازمان بهزیستی کشور ،  و اهالی رسانه در سالن کنفرانس وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی آغاز شد.

ارائه گزارش کمیته اشتغال و کارآفرینی درباره چگونگی اجرای طرح اشتغال زنان سرپرست خانوار مبتنی برالگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در21 استان ، ارائه گزارش کمیته آمار و فناوری اطلاعات درباره روند پیشرفت فعالیتهای  پنجره واحد اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار ، ارائه گزارش روند پیشرفت طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در10 استان مبتنی برتفاهم نامه سه جانبهمعاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، وزارت کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای ازمهم ترین دستور جلسات این نشست به شمارمی رود . گفتنی است امضای موافقتنامه همکاری مشترک با موضوع تقویت و توسعه تعاونی های زنان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نشست است.

خبرگزاری موج خبر تشریحی این نشست را در اسرع وقت گزارش خواهد کرد.