علی اعطاء گفت:کارگروه رقمی را مشخص می کند و درصد قابل پرداخت از این ارقام به راننده ناوگان را شورای شهر مصوب می کند و جداول نرخ ها در کارگروه ماده ۱۸ مصوب می شود و تیرماه توسط فرمانداری تهران ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علی اعطاء در حاشیه جلسه علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی دولت هست و طبق آن در ماده ۱۸ آن مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها و حسب مورد بخشداری هاست.

وی خاطر نشان کرد: این کارگروه در تهران با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان رئیس کارگروه، شهرداری و انجمن اولیاء و مربیان تشکیل می شود که شهرداری دبیر کارگروه حضور دارد.

این عضو شورای شهر گفت: در دستور العمل اجرایی این آیین نامه در ماده ۱۳ مشخص شده نرخ خرید خدمات مربوط به مدارس مبلغی است که راننده ناوگان دریافت می نماید و باید هر سال توسط این کارگروه مشخص شود.

وی تصریح کرد: کارگروه رقمی را مشخص می کند و درصد قابل پرداخت از این ارقام به راننده ناوگان را شورای شهر مصوب می کند و جداول نرخ ها در کارگروه ماده ۱۸ مصوب می شود و تیرماه توسط فرمانداری تهران ابلاغ شد.

این عضو شورای شهر همچنین از نامگذاری خیابان شهرداری در منطقه ۲ شهرداری تهران به نام قیصر امین پور شاعر نامی و معاصر در جلسه امروز شورا خبر داد و گفت: میدان قیصر امین پور به دلیل مسائل ترافیکی از پهنه شهری حذف شده بود و با نامگذاری خیابان این خلا را جبران کردیم.