مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی تلفنی با رادیو ایران به مناسبت روز تامین اجتماعی خدمات این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  حسین امیری گنجه در این گفتگوی رادیویی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ٢١٠ برنامه عملیاتی دارد، گفت: این سازمان مشتری مداری را مورد توجه قرار داده و از این رو برنامه های متعددی را در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات در دستور کار دارد.
وی در پاسخ به سئوال گوینده رادیو در خصوص خدمات درمانی تامین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان به دو شیوه خدمات درمانی( مستقیم و غیرمستقیم) را به بیمه شدگان ارائه می دهد. زمانی که بیمه شدگان به مراکز ملکی این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند خدمات به صورت رایگان به آنها ارائه می شود.

امیری گنجه افزود:  همچنین بیمه شدگان می توانند به مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و خدمات موردنیاز خود را در قبال پرداخت فرانشیز دریافت کنند.

وی اظهار داشت: ارتقای هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی یکی از برنامه های مهم این سازمان است که با هدف بهسازی و نوسازی محیط و اصلاح فرایندها در مراکز درمانی این سازمان اجرا شده است.