نماینده شورای اسلامی استان هرمزگان
  • فاطمه جراره مطرح کرد؛

    نماینده شورای اسلامی استان هرمزگان در شورای عالی استان ها به همراه رئیس شورای شهرستان بندرعباس از مناطق زلزله زده شهر فین بازدید کرد و گفت: برای تسریع در خدمات دهی هر چه بهتر به مردم زلزله زده بخش فین پای کار هستیم.