مصرف خون
  • محمد شریف الحسینی:

    سرپرست گروه برنامه ریزی اهداکنندگان انتقال خون خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون برای تامین خون بیماران نیازمند خون و نیز تامین بانک خون بیمارستان‌های استان خراسان رضوی، نیازمند اهدای خون از همه گروههای خونی هستیم.

  • مدیرکل انتقال خون مازندران خبر داد:

    مدیرکل انتقال خون استان مازندران از کاهش شدید ذخایر خونی درگروهای خونی o مثبت و منفی، A منفی، B مثبت و منفی و AB منفی خبر داد و از عموم مردم که شرایط اهدای خون را دارند درخواست کرد با مراجعه به مراکز انتقال خون به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کنند.

  • با حضور رئیس سازمان انتقال خون کشور:

    ساختمان جدید انتقال خون شهرستان نور با هزینه بیش از 4 میلیاردتومان و با حضور رئیس سازمان انتقال خون کشور بهره برداری شد.

  • مدیرعامل سازمان انتقال خون از بحران سالمندی و افزایش مصرف خون در ایران خبرداد و گفت: براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، ۷۵ درصد خون های اهدایی در جهان صرف افراد سالمند بالای ۶۰ سال می شود.