صنعت فضایی
  • رییس سازمان فضایی در مراسم فناوری فضایی97؛

    مرتضی براری گفت: ساخت ماهواره از اواسط دهه هفتاد در کشور با همکاری شرکای خارجی آغاز شد و سال 87 ایران با پرتاب ماهواره جز 9 کشور دنیا قرار گرفته بود و امروز ایران در صنعت فضایی رتبه نخست منطقه و رتبه 11 دنیا قرار دارد.

  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

    محمد جواد آذری جهرمی ضمن اعلام اینکه نخستین پارک فناوری فضایی و کسب و کارهای فضا پایه در مازندران احداث می شود، گفت:ساخت ماهواره ناهید 1 به اتمام رسیده است و باید در نوبت انتقال به مدار قرار گیرد. ماهواره ناهید 2 هم در حال تکمیل و نهایی شدن است.

  • رییس سازمان فضایی کشور درباره نقش اقتصاد فضا در بیست سال آینده مطرح کرد؛

    مرتضی برآری گفت: در حال حاضر رشد اقتصاد فضا در دنیا 134 درصد است و پیش بینی می شود تا بیست سال آینده سهم آن در تولید ناخالص داخلی به 4 تا 8 درصد برسد.