شهید علی بازیار
  • رونمایئی از تازه ترین اثر حوزه ادبیات پایداری فارس؛

    تازه ترین اثر حوزه ادبیات پایداری فارس با عنوان "عروسی" از سوی واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در کازرون رونمایی شد.