شعله های آتش
  • فرماندار چالوس مطرح کرد:

    فرماندار چالوس با بیان اینکه همه چیز به خوبی پیش می رفت، گفت: اما ساعت 2 بامداد پنجشنبه 20 آبان طوفان شدیدی در منطقه رخ داد و سبب شد تا حرارت پنهان زیر خاکسترها در این ساختمان جان گرفته و شعله ور شود که این دفعه متأسفانه آتش در داخل واحدهای مسکونی اتفاق افتاد.