در خراسان رضوی
  • محمدرضا قوسیان مقدم:

    مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به رغبت مالکان اراضی نسبت به سرمایه گذاری، برخی از بنگاه‌های خرید و فروش املاک اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهری و روستایی کرده اند که با این افراد نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.