انجمن فولاد ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران:

  عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران گفت: شرکت فولاد مبارکه با ریسک پذیری از شرکت های دانش بنیان در راستای بومی سازی حمایت کرده است و این مسئله باید الگو شود.

 • یک عضو انجمن فولاد ایران در گفتگو با موج ؛

  احمد خوروش گفت: در حال حاضر افزایش تعرفه صادرات خام سنگ آهن به 25 درصد به افزایش تولید فولاد کشور کمک می کند، هرچند بازار داخلی فولاد وابسته به اجرای طرح های عمرانی است که در حال حاضر اجرا نمی شوند.

 • موج گزارش می دهد

  در حال حاضر یکی از راه های توسعه صنعت فولاد بهینه سازی مصرف آب برای مقابله با بحران خشکسالی است از این رو، برخی تولیدکنندگان فولاد به اجرای برنامه های روی آورده اند. مجتمع فولاد مبارکه در طرح اولیه راه اندازی برای تولید 4/ 2 میلیون تن، 40 میلیون متر مکعب در سال، آب نیاز داشت، که با افزایش تولید به 2/ 7 میلیون تن و با اجرای طرح های بهینه سازی، میزان آب مصرفی این مجتمع به 25 میلیون مترمکعب در سال کاهش یافته است.

 • در فروردین ماه امسال صورت گرفت؛

  واردات فولاد خام در فروردین ماه به صفر رسید و تنها ۲۹ هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.