واحد گندله‌سازی
  • رئیس گندله‌سازی از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده واحد گندله‌سازی خبر داد.

  • رئیس گندله‌سازی از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده واحد گندله‌سازی خبر داد و گفت: با حمایت معاونت بهره‌برداری، مدیران ناحیه آهن‌سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز و مجموعه خدمات فنی و پشتیبانی، تعمیرات 14 روزه واحد گندله‌سازی با آماده‌سازی‌ها و هماهنگی‌های لازم از تاریخ 4/8/1400 شروع و زودتر از برنامه تا 18/8/1400 با پیگیری‌های مستمر و با انجام حدود 110 هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیت و بدون بروز حادثه انجام شد.