مرکز شماره گذاری
  • سرهنگ ارسلان سرمدی

    رییس مرکز شماره گذاری انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه پیش از ورود به پیک پنجم کرونا برای هر مراجعه کننده ۱۰ دقیقه زمان در نظر گرفته می شد یعنی هر ۱۰ دقیقه یک نوبت داده می شد اما با اوج گرفتن ویروس کرونا این زمان با تاخیر پنج دقیقه ای یعنی به ۱۵ دقیقه افزایش یافت، گفت: نوبت دهی اینترنتی در مرکز شماره گذاری راه اندازی شد و افراد با مراجعه به سایت نسبت به تعیین روز و زمان حضور اقدام می کنند.

`