مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سیاحتی علیصدر
`