فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد
  • سرهنگ افشین یاری

    فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به گزارش های دریافتی مبنی بر اینکه عده ای در پی کشف عتیقه جات و آثار باستانی هستند، نامبردگان دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

  • فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه طرح های انتظامی با هدف ایمن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده شهر و ارتقای سطح امنیت شهروندان اجرا می شود از دستگیری 11 سارق و توزیع کننده مواد خبر داد.

`