شهرستان مشهد
  • علی بامشکی:

    رییس هیات نظارت مشهد عنوان کرد: تعداد ۸۲۶ نفر در سه شهر مشهد، احمدآباد و رضویه نامزد انتخابات شوراهای شهری در این شهرستان هستند هستند و ۷۹۳ نفر از این نامزدها برای کسب کرسی شورای شهر مشهد، ، ۱۸ نفر برای شورای شهر رضویه و ۱۵ نفر برای حضور در شورای شهر ملک‌آباد رقابت دارند.