ساقه طلایی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    بر مبنای استاندارد گندم که در هزار و دویست و نودچهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآوری کشاورزی در دی 92 تصویب شده محصولات بیسکویت باید از سبوس فرآوری شده گندم استفاده کنند و در استانداردها به رنگ، بو، مواد خارجی، آفات و شکل ظاهری، رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر، قلیایی و اندازه ذرات و فیبر توجه شود.

`