خبرنگاران سنگرسازان بی سنگرند
  • عباس محمدیان:

    رییس بسیج رسانه خراسان رضوی بیان کرد: موضوع معیشت و بیمه اصحاب رسانه باید با مطالبه‌گری حل شود؛ در برنامه ششم توسعه به همه اقشار توجه شد اما دریغ از کلمه‌ای که درباره خبرنگاران ذکر شود.

`