برگ برنده دولت
  • حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی:

    نماینده مردم مشهد بیان کرد: باید به دولت تأکید کنیم که پذیرش کلیات لایحه به معنای پذیرش همه بندهای لایحه نیست و مثلا اگر بنا به حذف ارز ترجیحی باشد، الزامات زیادی واجب است.