افزایش رفاه و سطح خدمات الکترونیک
  • سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران مطرح کرد:

    سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران بر لزوم ایجاد کمیته های تخصصی و همکاری همه جانبه دستگاه های مجری و مرتبط و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در راستای اجرای طرح شهر هوشمند رامسر تأکید کرد.